21 dezembro 2010


pede-lhes para se calarem

20 dezembro 2010

Apollo Victoria Theater


prometes

prometo

mas promete mesmo

prometo

jura

juro

cruza os dedos e dá dois beijinhos
feito.

:)